.

האם בטבע אכלנו דגנים וקטניות?

רבים בתנועת המזון הבריא מתווכחים על השאלה האם בטבע אכלנו דגנים וקטניות?
שמעו מה לד"ר תל-אורן יש להגיד בנושא בקטע קצר של 2 דקות.
 
We care about your thoughts!