.

נולדתי עם הנגע

"נולדתי איתו!"
אנשים אומרים תמיד בצורה ניצחת, כאילו נגעי העור האלה שהם נולדו איתם הם בסדר, הם אינם מסוכנים ואין צורך להיפטר מהם. האמנם?


 
We care about your thoughts!