.

קביעת תור לייעוץ תזונתי/ רפואי

שים לב- לקביעת תור להסרת נגעי עור אין צורך למלא טופס זה
יש לשלוח מייל ל- israel.clinic@ecopolitan.com ולציין כי הנך מעוניין בתור להסרת נגעים וכן את איזור המגורים
מטופלים חדשים:
על מנת להזמין תור יש למלא את שאלון הבריאות 
וכן להוריד את הקובץ טופס קבלה לייעוץ קליני - לקרוא היטב (בקובץ מופיעים כל הנהלים שיש לדעת בנוגע לייעוצים עם ד"ר עדיאל תל-אורן), להדפיס, למלא ולחתום לפי ההוראות המופיעות בתוך הקובץ. 


איך קובעים כמה זמן צריך?
15 דקות:
- שיחה טלפונית בלבד! (גם בעת השהות בארץ).
- שיחת ייעוץ ראשונה להיכרות ולהמלצות ראשוניות.
- שיחת מעקב קצר של פציינט קיים.
- הבהרה של שאלות קצרות.
- מצבים קליניים פשוטים.
- מצבים דחופים.

30 דקות:
- שיחת ייעוץ ראשונה להיכרות במקרים מורכבים ו/או עם שאלות רבות (מטופל שלוקח מעל 2 תרופות במרשם למשל)
- למעבר על היסטוריה רפואית ותמונה קלינית פשוטה.
- לעיון בתוצאות של בדיקות מעבדה פשוטות.
- למעבר על התוצאות והמלצות של בדיקת מעבדה פונקציונאלית אחת בלבד / שאלון אחד.

45 דקות:
- למעבר על היסטוריה רפואית דיי מורכבת (מטופל שלוקח מעל 2 תרופות במרשם למשל).
- למענה על מס' רב של שאלות.
- למענה על מס' קטן של שאלות ולמעבר על התוצאות והמלצות של בדיקת מעבדה פונקציונאלית / שאלונים.

60 דקות:
- לביקורת ולמעבר על היסטוריה רפואית נרחבת ומורכבת.
- לקבלת תמונת רפואית מלאה מבדיקות רבות ושאלונים (ייתכן ש-60 דקות לא יספיקו באם כמות החומר גדולה).
יש להוריד את הקובץ טופס קבלה לייעוץ קליני - לקרוא היטב (בקובץ מופיעים כל הנהלים שיש לדעת בנוגע לייעוצים עם ד"ר עדיאל תל-אורן), להדפיס, למלא ולחתום לפי ההוראות המופיעות בתוך הקובץ.